Kompleksowa obsługa firm


Udostępnij!

Na czym polega kompleksowa obsługa firm w przypadku naszej działalności?

Kompleksowa obsługa firm w zakresie BHP, PPOŻ

Kompleksowa obsługa firmy polega na regularnych wizytach w Państwa Przedsiębiorstwie w ramach, których prowadzę kontrole dotyczące przestrzegania przez pracowników oraz pracodawców ogólnych przepisów bhp, wewnętrznych zarządzeń i regulaminów. Doradztwo ma na celu pomoc we wdrażaniu w zakładzie obowiązujących przepisów w celu zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Obsługa BHP przeprowadzana jest zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
W ramach kompleksowej obsługi bhp zapewniam:

 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie bhp,
 • przeprowadzanie szkoleń z ochrony przeciwpożarowej,
 • sporządzenie dokumentacji powypadkowej (w zależności od rodzaju wypadku (lekki, ciężki, śmiertelny, zbiorowy) zakresu prac, miejsca zdarzenia, daty wypadku, daty zgłoszenia,
 • analiza oraz opracowanie oceny ryzyka zawodowego,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
 • pomoc w opracowaniu planów modernizacyjnych zakładu pracy – propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • sporządzanie dla pracodawcy, corocznych raportów o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie (audyt),
 • nadzór nad badaniami i pomiarami czynników szkodliwych dla zdrowia,
 • porady w zakresie prawa pracy,
 • realizację zaleceń służ kontrolujących (PIP, SANEPID)
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 • współpraca z laboratoriami upoważnionymi do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych występujących w środowisku pracy.

Cena oraz zakres usług jest dostosowana do Klienta.

W cenę obsługi wliczony jest dojazd do siedziby zamawiającego.
Ilość spotkań jest ustalana w zależności od potrzeb i preferencji Klienta.
W cenie obsługi są nadzór i usługi BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 109, poz. 704 z późn. Zm.) ze zmianami, zwanego dalej „rozporządzeniem”.

Przedstawiona oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).


Zapraszamy do naszego biura w Ostrzeszowie lub do kontaktu telefonicznego.