Obowiązki właścicieli budynków w zakresie kontroli


Obowiązki właścicieli budynków w zakresie kontroli:

Czy wiesz, że w przypadku braku wykonania kontroli stanu technicznego swojego budynku w razie szkody ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania ?

Tabela prezentuje zestawienie kontroli i przeglądów wymaganych w stosunku do budynków.

Obiekty budowlane zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowym zgodnie z tabelami przedstawionymi poniżej:

Protokoły z kontroli technicznej budynku do wglądu dla: Inspektora Nadzoru Budowlanego, Sanepidu, Straży Pożarnej, Inspekcji Pracy, Prokuratury etc.

UWAGA! Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ Nadzoru Budowlanego o przeprowadzonej kontroli.

W przypadku braku protokołów z okresowej kontroli właściciel budynku lub zarządca popełnia wykroczenie i podlega karze grzywny do 5 tysięcy złotych.

Książka obiektu budowlanego.

Obowiązek jej założenia i prowadzenia został określony w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku (Dz.U. Z dnia 10 lipca 2003 r.).


Zapraszamy do naszego biura w Ostrzeszowie lub do kontaktu telefonicznego.

Powiązane: