Nadzór techniczny budynków

Nadzór techniczny budynków:

Wykonujemy kontrole stanu technicznego budynku zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązków właścicieli budynków w zakresie kontroli:

Kontrole ogólnobudowlane roczne i 5-cio letnie stanu technicznego budynków;
Kontrole ogólnobudowlane budynków wielkopowierzchniowych (kontrola do końca maja i września);
Kontrole szczelności instalacji gazowej;
Kontrole przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)
Kontrole wentylacji mechanicznej;
Kontrole 5-cio letnie stanu technicznego instalacji elektrycznej i odgromowej;
Przeglądy roczne urządzeń służących ochronie środowiska
Przeglądy instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
Przeglądy instalacji oświetlenia stanowisk pracy;
Przeglądy placów zabaw;
Zakładanie i pomoc w prowadzeniu Książki Obiektu Budowlanego
Kontrola stanu technicznego domów jednorodzinnych


Kara za brak przeglądu okresowego budynku

Kary za brak przeglądów okresowych.

Kara za brak przeglądu okresowego budynku. KARY WYNIKAJĄCE Z NIE PRZEPROWADZANIA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH: Właściciel, który nie przestrzega obowiązku […]Kontrole stanu technicznego budynku

Kontrole stanu technicznego budynku

Kontrole stanu technicznego budynku Szczegółowe zestawienie kontroli i przeglądów stanu technicznego budynków. Kontrole ogólnobudowlane roczne i 5-cio letnie […]