Usługi w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy


Udostępnij!

Usługi w zakresie BHP jakie świadczymy:

1. Szkolenia w zakresie BHP – również w formie E-learning.

  • Szkolenia wstępne
  • Szkolenia okresowe 
    • na stanowiskach robotniczych,
    • dla pracowników administracyjno-biurowych,
    • dla pracowników inżynieryjno-technicznych,
    • dla pracodawców i osób kierujących innymi pracownikami

2. Opracowania i dokumentacje BHP

3. Kompleksowa obsługa firm

Kompleksowa obsługa firmy polega na regularnych wizytach w Państwa Przedsiębiorstwie w ramach, których prowadzę kontrole dotyczące przestrzegania przez pracowników ogólnych przepisów bhp, wewnętrznych zarządzeń i regulaminów. Doradztwo ma na celu pomoc we wdrażaniu w zakładzie obowiązujących przepisów, celem zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników… zobacz w czym możemy ci pomóc.

4. Nadzór bhp na budowie

Prace budowlane ze względu na swój charakter są zaliczane do prac szczególnie niebezpiecznych, dlatego na pracodawcy spoczywa odpowiedzialność zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W ramach współpracy z służbą BHP zapewniamy… sprawdź czym się zajmujemy w kwestii sprawowania nadzoru BHP na budowie