Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego


Udostępnij!

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego w kilku słowach:

Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu budowlanego oraz aktualizacja według potrzeb

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest to dokument wymagany w okresie użytkowania obiektu począwszy od jego odbioru przez Państwową Straż Pożarną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Szczegółowe informacje dotyczące tego co powinno się znajdować w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego znajdziemy w § 6 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Kiedy wymagana jest Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest niezbędna dla obiektów lub ich części, które stanowią osobne strefy pożarowe, dla budynków pełniących funkcje użyteczności publicznej, mieszkalnictwa zbiorowego, obiektów produkcyjnych, magazynowych, a także inwentarskich, gdzie istnieje strefa zagrożenia wystąpienia wybuchu, lub:

  • kubatura brutto budynku bądź jego fragmentu, będącego odrębną strefę pożarową wynosi ponad 1000 m3 /nie odnosi się obiektów inwentarskich/;
  • kubatura brutto budowlanego obiektu inwentarskiego przekracza 1500 m3;
  • obszar strefy pożarowej obiektu niebędącego budynkiem wynosi przeszło 1000 m2.

Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcję aktualizujemy co najmniej raz na 2 lata zgodnie z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). Celem aktualizacji jest:

  • wprowadzenie zmian do części opisowej,
  • zmiana planu ewakuacyjnego, jeśli jest to wymagane,
  • odnotowanie zakresu zmian w karcie aktualizacji

Okresową aktualizację należy także odnotować, nawet jeśli warunki ochrony przeciwpożarowej nie zmieniły się.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Opracowywaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu budowlanego oraz aktualizacjami według potrzeb klienta. Zapraszamy do kontaktu.

Pozostałe usługi w zakresie bezpieczeństwa ppoż.

Wszystkie usługi w zakresie BHP