Kary za brak przeglądów okresowych.


Udostępnij!

Kara za brak przeglądu okresowego budynku.

KARY WYNIKAJĄCE Z NIE PRZEPROWADZANIA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH:

Właściciel, który nie przestrzega obowiązku dokonywania okresowych kontroli budynku, popełnia wykroczenie i podlega karze grzywny (do 5 tys. zł). w postaci mandatu, nakładanego przez nadzór budowlany, karze ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności do roku.

Nieprawidłowości zauważone podczas przeglądu.

Jeśli właściciel lub zarządca nie usuną zauważonych w trakcie kontroli nieprawidłowości, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi i środowiska to mogą podlegać karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Osoba, która uniemożliwia dokonanie przeglądu okresowego w swoim mieszkaniu, nieruchomości również podlega karze grzywny.

Zarzuty wobec właściciela budynku.

W przypadku zatrucia mieszkańców spalinami lub wybuchu pożaru w przewodzie kominowym brak ważnego przeglądu przewodów kominowych może doprowadzić do oskarżenia właściciela domu o nieumyślne spowodowanie śmierci lub zniszczenie mienia w skutek zaniedbania wykonania obowiązkowego przeglądu. Firma ubezpieczeniowa może z tego tytułu odmówić wypłaty odszkodowania.

Protokoły z przeglądu.

Protokoły z przeglądów budynków i instalacji które posiadają właściciele lub zarządcy może zechcieć do wglądu Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Straż Pożarna, SANEPID czy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, nie warto ryzykować nałożenia wysokich kar po zapłaceniu których i tak konieczne będzie przeprowadzenie wymaganych przeglądów.


Zapraszamy do naszego biura w Ostrzeszowie lub do kontaktu telefonicznego.