Zakładanie i pomoc w prowadzeniu Książki Obiektu Budowlanego


Udostępnij!

Książka obiektu budowlanego.

Zakładanie i pomoc w prowadzeniu Książki Obiektu Budowlanego

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumenty, oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania.

Książka Obiektu Budowlanego. W jakim celu ją prowadzić:

  • ułatwienie wykonania obowiązków w zakresie utrzymania obiektu, nałożonych przepisami prawa na właściciela lub zarządcę, a także w określonych przypadkach również na użytkownika części lub całości obiektu;
  • usprawnienie zarządzania obiektem i jego użytkowania;
  • ułatwienie sporządzania analiz, sprawozdań i innych opracowań dotyczących użytkowania obiektu;
  • ułatwienie wykonywania obowiązków przedstawicielom właściwych organów lub jednostek upoważnionych do kontroli utrzymania obiektów we właściwym stanie technicznym oraz do kontroli przepisów obowiązujących w budownictwie.

Zapraszamy do naszego biura w Ostrzeszowie lub do kontaktu telefonicznego.