Opracowanie Planu Ewakuacyjnego obiektu


Udostępnij!

Plan ewakuacji obiektu

Na czym polega Opracowywanie Planu Ewakuacyjnego Obiektu

Plan ewakuacji przedstawia w sposób graficzny warunki ewakuacji w obiekcie. Taki plan zawiera: drogi wyjścia i kierunki ewakuacji, lokalizację pomieszczeń, rozmieszczenie sprzętu przeciwpożarowego oraz miejsce zbiórki ewakuacji. Plan ewakuacyjny ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie poprzez szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożenia lub objętej pożarem.

Zamieszczenie planu ewakuacyjnego

Obowiązek sporządzenia oraz wywieszenia planów ewakuacyjnych dotyczy:

  • muzeów,
  • publicznych i niepublicznych szkół i placówek.

W przypadku innych obiektów budowlanych plan ewakuacyjny stanowi integralną część Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i nie ma obowiązku ich wywieszania.

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).
  • § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. wymagane są w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia.

Przygotujemy dla Ciebie:

Plan Ewakuacji Obiektu

Zapraszamy do naszego Biura w Ostrzeszowie lub zachęcamy do kontaktu telefonicznego. Oprócz przygotowania Planu, świadczymy pełen zakres usług z zakresu PPOŻ oraz usług BHP.