Usługi w zakresie Ochrony Przeciwpożarowej


Udostępnij!

Usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej jakie dla Państwa świadczymy:

  1.  Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu budowlanego oraz aktualizacja według potrzeb
  2.  Szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  3.  Doradztwo w zakresie Ochrony Przeciwpożarowej
    • Doradzanie pracodawcy w zakresie zapewnienia osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwa i możliwość ewakuacji – opracowywanie planu ewakuacyjnego – rozwinięcie
    • Kontrolowanie i doradzanie pracodawcy w zakresie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych – bez rozwinięcia
    • Doradzanie pracodawcy w zakresie wyposażenia budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice – bez rozwinięcia
  4.  Przeglądy sprzętu ppoż