Pełnienie funkcji Kierownika Budowy Inspektor Nadzoru


Udostępnij!

Oferujemy fachowe usługi:

Kierownik budowy

Posiadamy niezbędne uprawnienia budowlane, a także wiedzę i doświadczenie, które pozwolą nam rzetelnie zrealizować powierzone inwestycje. Zajmujemy się kierowaniem robotami budowlanymi oraz prowadzeniem wszystkich niezbędnych dokumentacji z przebiegu robót.

Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego pełni funkcję kontrolną nad kierownikiem budowy, może wydawać mu polecenia, które są odnotowywane w dzienniku budowy. Inspektor ma także prawo żądać dokonania stosownych poprawek od kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych. Zapewnia to bezpieczeństwo wykonania robót dla inwestora który niejednokrotnie nie posiada wiedzy z branży budowlanej.


Zapraszamy do naszego biura w Ostrzeszowie lub do kontaktu telefonicznego.