Kontrola stanu technicznego domów jednorodzinnych


Udostępnij!

Kontrola stanu technicznego – domy jednorodzinne.

Zakres kontroli koniecznej do wykonywania w domach jednorodzinnych:

  • Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, jego estetyki oraz otoczenia (raz na 5 lat)
  • Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów (raz na 5 lat)
  • Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowych (raz do roku)
  • Kontrola okresowa sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) (raz do roku)

Domy jednorodzinne zwolnione są z konieczności prowadzenia książek obiektu budowlanego.

PAMIĘTAJ! Brak aktualnego wymaganego przeglądu może skutkować niewypłaceniem odszkodowania przez ubezpieczyciela w razie pożaru, wybuchu gazu, zaczadzenia. Właściciel budynku podlega karze grzywny do 5 tys. zł. w postaci mandatu, nakładanego przez nadzór budowlany w przypadku niewykonywania kontroli okresowych!


Zapraszamy do naszego biura w Ostrzeszowie lub do kontaktu telefonicznego.