Szkolenia w zakresie Ochrony Przeciwpożarowej


Udostępnij!

Szkolenia w zakresie PPOŻ

Zgodnie z Art. 2091 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany do wyznaczenia pracownika, który będzie wykonywał czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji pracowników.

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej ma na celu uzupełnienie wiedzy pracowników bądź pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz zdobycie odpowiednich umiejętności na wypadek powstania pożaru.

Tematyka szkolenia PPOŻ:

  • Regulacje prawne i przepisy ochrony przeciwpożarowej,
  • Obowiązki pracodawcy w zakresie ewakuacji pracowników oraz zwalczania pożarów,
  • Przyczyny powstawania pożarów,
  • Sposoby zapobiegania pożaru oraz miejscowego zagrożenia,
  • Zasady rozmieszczenia sprzętu ppoż,
  • Znajomość praktycznego użycia sprzętu gaśniczego,
  • Oznakowanie ewakuacyjne i pożarowe,
  • Zasady organizacji i warunki ewakuacji ludzi,

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. ( Dz.U. 2017 poz. 736)


Zapraszamy do naszego biura w Ostrzeszowie lub do kontaktu telefonicznego.