Doradztwo PPOŻ


Udostępnij!

Doradztwo PPOŻ

Doradztwo w zakresie Ochrony Przeciwpożarowej – na czym polega?

  • Kontrolowanie i doradzanie pracodawcy w zakresie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych.
  • Doradzanie pracodawcy w zakresie wyposażenia budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice.
  • Doradzanie pracodawcy w zakresie zapewnienia osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwa i możliwość ewakuacji – opracowywanie planu ewakuacyjnego – czytaj o planie ewakuacyjnym.

Zapraszamy do naszego biura w Ostrzeszowie lub do kontaktu telefonicznego.