Przegląd Sprzętu PPOŻ


Udostępnij!

Serwis sprzętu PPOŻ.

Częstotliwość przeglądu sprzętu przeciwpożarowego:

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. W szczególności:

Elementy systemu ppoż Częstotliwość przeglądu
Systemy oddymiania Raz na rok
Systemy sygnalizacji pożaru Raz na kwartał
Drzwi przeciwpożarowe Raz na rok
Bramy przeciwpożarowe Raz na rok
Systemy wykrywania gazu Raz na rok
Hydranty wewnętrzne Raz na rok
Hydranty zewnętrzne Raz na rok
Gaśnice, agregaty Raz na rok
Oznakowanie bezpieczeństwa na bieżąco
Oświetlenie awaryjne Raz na rok
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu Raz na rok

Zapraszamy do naszego biura w Ostrzeszowie lub do kontaktu telefonicznego.