Przegląd Sprzętu PPOŻ


Serwis sprzętu PPOŻ.

Częstotliwość przeglądu sprzętu przeciwpożarowego:

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. W szczególności:


Zapraszamy do naszego biura w Ostrzeszowie lub do kontaktu telefonicznego.

Powiązane: